Stužkovací večírky a maturitní plesy:

Je několik možností natáčení. Lze objednat samostatně natáčení stužkovacího, nebo maturitního večírku. Videofilm můžeme v obou případech začít úvodními záběry školy, vnitřních prostor, maturitním tablem. Dále jsou použity dodané fotografie shodné s fotografiemi na tablu. U každého žáka lze na přání použít i jednu fotografii z dětství, která se postupně prolne do maturitní fotografie. Každá tato fotografie bude opatřena titulkem se jménem žáka. Na závěr můžeme vložit fotografii třídního profesora, nebo i ředitele školy.

Po dohodě se studenty a učitelem můžeme předem natočit i několik záběrů přímo z vyučovací hodiny. Studenti zde sedí v lavicích, komunikují s učitelem u tabule a dělají si poznámky. Podobné záběry vyvolávají po letech příjemné vzpomínky na prožitá studentská léta. Celý tento úvod je podbarven vhodnou hudbou.

Stužkovací večírky

Na samotném stužkovacím večírku natáčíme atmosféru před zahájením, příjezd rodičů a ostatních hostů. Dále pak zahájení, uvítací projev, slavnostní předání stužek a šerp, přípitek, studentskou hymnu, další doprovodné programy a volnou zábavu studentů.

Na závěr videofilmu můžeme použít dodané fotografie z průběhu studia (školní výlety, soutěže a podobně) opět podbarvené hudbou. Nebudou chybět i detailní závěrečné titulky.

Mezi velmi žádané služby patří také natáčení celého zkouškového období. Toto období začíná stužkovacím večírkem a končí maturitním večírkem, nebo plesem. Během tohoto období navštívíme několikrát vaši školu. Nejen, že natočíme vše výše popsané, ale také například i poslední zvonění, proslov třídního učitele a zkušební komise před zahájením zkoušky, závěrečný ceremoniál s předáním maturitních diplomů, maturitní večírek nebo ples s případným doprovodným programem.

Vše lze samozřejmě upravit dle přání a požadavků studentů.
Naše práce s kamerou bude maximálně ctít momentální atmosféru. To znamená, že se budeme chovat tak, abychom jen minimálně ovlivňovali okolí svojí přítomností.

Hotový videofilm předáme na videokazetách a DVD v požadovaném množství. Samozřejmostí jsou plastové krabičky s atraktivním barevným obalem, na kterém budou fotografie z videofilmu.

Nenechávejte nic náhodě, a přijďte se nezávazně podívat na některý z již hotových videofilmů.

www.majek.cz